Wielki Eksperyment Dydaktyczny

WIELKI EKSPERYMENT DYDAKTYCZNY:

"Urodzeni w niewoli - dzieciom Niepodległej"

Polscy historycy literatury

POD HONOROWYM PATRONATEM

MUZEUM LITERATURY

im. Adama Mickiewicza w Warszawie

 

http://muzeumliteratury.pl/

 Państwo Elżbieta i Tomasz Zbrzezni

oraz Wiesław Kopeć

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia I

Międzyszkolny Klub Myśli Polskiej w Liceum Ogólnokształcącym

im. Władysława Jagiełły

zapraszają nauczycieli, uczniów płockich szkół ponadgimnazjalnych, pracowników administracji oświatowej, ludzi kultury i wszystkich zainteresowanych do udziału w wielkim eksperymencie dydaktycznym pod nazwą

„Urodzeni w niewoli - dzieciom Niepodległej”

POLSCY HISTORYCY LITERTURY

w ramach spotkań:

"GŁOŚNE CZYTANIE NOCĄ"

 NA KOLEJNYCH STRONACH PROJEKTU: