Matematyka i informatyka

W zespole przedmiotowym pracują następujący nauczyciele:

Matematyka:

  • Elżbieta Gąsecka - przewodnicząca zespołu
  • Jolanta Iwańczyk
  • Iwona Klimowska
  • Joanna Korzybska
  • Maria Kulińska
  • Małgorzata Pawlak
  • Urszula Żelechowska

 Informatyka:

  • Hanna Markowska
  • Małgorzata Pawlak
  • Waldemar Kajkowski

 Plan pracy zespołu przedmiotowego na rok szkolny 2013/2014


1.  Wybór programów nauczania, podręczników i zbiorów zadań - cały zespół - wrzesień.
2.  Przygotowanie rozkładów materiału i planów wynikowych dla klas I-III - cały zespół  - wrzesień.
3.  Uaktualnienie PSO -  cały zespół -  wrzesień.
4.  Podnoszenie estetyki pracowni i uaktualnianie gazetek w pracowniach - opiekunowie pracowni -  cały rok.
5.  Ustalenie i opracowanie planów powtórzenia materiału dla uczniów klas trzecich zdających maturę z matematyki  
i informatyki - nauczyciele uczący w klasach trzecich -  wrzesień.
6.  Przeprowadzenie testu diagnostycznego w klasach pierwszych w ramach projektu edukacyjnego "W połowie drogi" - Nauczyciele matematyki - wrzesień
7.  Analiza testu diagnostycznego -  nauczyciele matematyki - wrzesień. 
8.  Zapoznanie uczniów z warunkami udziału w Olimpiadzie Matematycznej i Olimpiadzie Informatycznej oraz innych konkursach: Kwadratura Koła, Test Matematyka Plus, Gamma, Kangur Matematyczny, Alfik, inne według zgłoszeń - cały zespół -  cały rok według zgłoszeń.
9.  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdających egzamin maturalny z matematyki - nauczyciele uczący w klasach trzecich - cały rok.
10.  Prowadzenie kółek przedmiotowych -  U. Żelechowska -  cały rok.
11.  Współpraca z Deltaklubem oraz udział w projekcie edukacyjnym "Mazowieckie Talenty" -
U. Żelechowska -  cały rok.
12.  Zorganizowanie próbnej matury z matematyki - nauczyciele uczący w klasach trzecich -  styczeń/luty.
13.  Przeprowadzenie sprawdzianu z matematyki w wybranych klasach II "" - cały zespół -  drugi semestr.
14.  Współpraca w zespole przy tworzeniu nowych sprawdzianów oraz metod pracy z uczniem słabym i uczniem zdolnym - cały zespół - cały rok.
15.  Przeprowadzenie konkursu matematycznego „Jagiellończyk” dla uczniów kl. trzecich gimnazjum - cały zespół: I etap – luty, II etap: marzec .
16.  Przeprowadzenie konkursu informatycznego dla uczniów kl. III gimnazjum - M. Pawlak, H. Markowska - luty.

17. Przeprowadzenie konkursu matematycznego "Alfa i Omega" dla uczniów klas I i II - E. Gąsecka, M. Pawlak - marzec. 

18.  Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów przy realizacji wspólnych projektów - cały zespół -  cały rok.

19. Przystąpienie do projektu "Informatyka +" realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki - M. Pawlak, H. Markowska - cały rok. 

20.  Udział nauczycieli w konferencjach metodycznych oraz kursach podwyższających kwalifikacje -  cały zespół  - cały rok.
21.  Udział w akcji „Drzwi otwarte” organizowanej dla uczniów gimnazjum - cały zespół - drugi semestr)
22.  Spotkania młodzieży klas trzecich z nauczycielami akademickimi i przedstawicielami wyższych uczelni - cały zespół - drugi semestr.
23.  Stała współpraca nauczycieli z MSCDN oraz z wydawnictwami - cały zespół  - cały rok.
24.  Śledzenie literatury fachowej oraz zapoznawanie uczniów z najnowszymi osiągnięciami - cały zespół -  cały rok.
25.  Prace nauczycieli na rzecz szkoły, aktualizacja strony internetowej, drukowanie świadectw - nauczyciele informatyki - cały rok.
26.  Wewnątrzszkolne spotkania zespołu przedmiotowego - E. Gąsecka - w miarę potrzeb.