Języki obce

Zespół przedmiotowy nauczycieli jezyków obcych

Język angielski Język niemiecki Język włoski

1. Aleksandra Brząkalska

2. Izabela Chmielewska

3. Agata Janiszewska

4. Marcin Jaroszewski

5. Bożenna Pilarska

6. Anna Romanowska

7. Katarzyna Sławińska

8. Anna Szlom

1. Maria Naworska

2. Czesław Staszewski

1. Mirosława Głowacka-Strzelczyk

2. Agnieszka Kasprzycka

Język francuski Język rosyjski Język łaciński
1. Wioletta Jeżowska

1. Krystyna Borowska

2. Daniela Wrońska

1. Anetta Szpalerska