Język polski i wok

W roku szk. 2015-2016 w zespole przedmiotowym języka polskiego i wiedzy o kulturze pracują nauczyciele: 

język polski:               wiedza o kulturze:

Małgorzata Duch

               Ewa Koston
Anna Godlewska-Jaszczyk      
Wiesław Kopeć      
Lilianna Siemiątkowska      
Anna Stachowicz      
Anna Żabka      
Marta Borzęcka      
       

Aktywność dydaktyczna nauczycieli języka polskiego koncentruje się na  przygotowaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz uczniów Gimnazjum nr 14 do egzaminu kończącego szkołę. Celem działań jest realizacja podstawy programowej, zawartej w nowym rozporządzeniu MEN w sprawie treści kształcenia z dnia 23 grudnia 2008 r.

Nauczyciele wiedzy o kulturze koncentrują swoją działalność na realizacji podstawy programowej, najważniejsze jednak działania podejmują w procesie przygotowania młodzieży do egzaminu maturalnego z historii sztuki i historii muzyki.

JĘZYK POLSKI: AKTUALNA PODSTAWA PROGRAMOWA NA III (GIMNAZJUM) I IV (LICEUM) ETAPIE EDUKACYJNYM. (kl. I-III gimnazjum i kl. I-III liceum)

WIEDZA O KULTURZE: PODSTAWA PROGRAMOWA.

 Matura 2015:

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Egzamin gimnazjalny 2015:

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA.

Arkusze egzaminacyjne z lat 2002 - 2013.

Matura 2015

Informatory CKE

Część ogólna informatora.

Informator o egzaminie maturalnym od r. 2015 z j. polskiego

Filozofia na maturze 2015

Historia sztuki na maturze 2015

Historia muzyki na maturze 2015

 

45. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w r. szk. 2014-2015

27. Olimpiada Filozoficzna w roku szk. 2014-2015

 

"ZESZYTY JAGIELLOŃSKIE"

 

WIELKI EKSPERYMENT DYDAKTYCZNY:  Urodzeni w niewoli - dzieciom Niepodległej.

Polscy historycy literatury: na stronie naszej szkoły!

 

 INTERNETOWY RETRO PODRĘCZNIK DO POLSKIEGO: 

WSTĘP.

SPIS TREŚCI Z LINKAMI DO "ZESZYTÓW JAGIELLOŃSKICH"

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ:

1. KOŁO MŁODYCH TWÓRCÓW.

2. MIĘDZYSZKOLNY KLUB MYŚLI POLSKIEJ.

3. ZAJĘCIA TEATRALNE W GIMNAZJUM.

4. WYJŚCIA NA WYKŁADY NAUKOWE (WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI):

  •      TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE,
  •      KSIĄŻNICA PŁOCKA,
  •      WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE,
  •      MUZEUM MAZOWIECKIE,
  •      PŁOCKA GALERIA SZTUKI,
  •      KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ,
  •      MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ("GŁOŚNE CZYTANIE NOCĄ"),
  •      REDAKCJE GAZET PŁOCKICH,
  •      POLITECHNIKA WARSZAWSKA W PŁOCKU.

5. WYJŚCIA I WYJAZDY TEATRALNE. LEKCJE TEATRALNE.

  •      WSPÓŁPRACA Z TEATREM DRAMATYCZNYM W PŁOCKU.

6. LEKCJE W KINIE.

7. LEKCJE W MUZEACH, GALERIACH SZTUKI POZA PŁOCKIEM.