Historia, wos, eu

Przewodniczący zespołu:

Zofia Sarnecka – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, egzaminator maturalny w zakresie historii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

 Członkowie:

Marek Mroczkowski – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości i edukacji europejskiej, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej, egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w zakresie historii i w zakresie wiedzy o społeczeństwie.

Paweł Felczak – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Iwona Wiktorowska - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, egzaminator maturalny.

 

Plan pracy zespołu przedmiotowego historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji europejskiej

w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w roku szkolnym 2014/2015

1. Ustalenie   programów  nauczania, podręczników,  opracowanie  rozkładów materiału i planów wynikowych.    

2. Przygotowanie uczniów do Matury 2015  z historii i wiedzy o społeczeństwie w ramach dodatkowych godzin i zajęć fakultatywnych.

3.  Przygotowanie uczniów do ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych: 41. Olimpiady Historycznej, LVI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, XXII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka, Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy  żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Przygotowanie gimnazjalistów do:

- Ligi Szkolnej,

- Olimpiady Historycznej,

- Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,

- Regionalnego Konkursu Polska Jagiellonów,

4. Przygotowanie uczniów do konkursu „Pieśni stanu wojennego”.

5. Przygotowanie XIII edycji Regionalnego Konkursu „Polska Jagiellonów” pod patronatem Ambasady Republiki Litewskiej dla młodzieży gimnazjalnej, Ambasadora RP przy UE

   i Prezydenta Miasta Płocka

6. Dzień Patrona Szkoły – konkurs  dla klas pierwszych.

7. Udział młodzieży w  Centralnym Zlocie Młodzieży PTTK „Palmiry”.

8. Udział młodzieży w XXIII Rajdzie Niepodległości „Szlakami Legionistów Płockich" oraz Konkursie Pieśni Legionowej.

9. Udział młodzieży w sesjach naukowych, sympozjach, odczytach organizowanych przez:

•   Muzeum Mazowieckie,

•   Muzeum Diecezjalne,

•   Towarzystwo Naukowe Płockie,

•   Książnicę Płocką,

•   Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku,

•   Archiwum Państwowe w Płocku,

•   Inne,

•   Instytutu Pamięci Narodowej:

- korepetycje dla maturzystów,

- seminarium, lekcje – o Polskim Państwie Podziemnym,

- wycieczka edukacyjna do Lwowa,

- udział młodzieży w filmie-  "Miasto 44".

 10. Udział młodzieży:

•   w obradach Rady Miasta Płocka,

•   w posiedzeniach Sądu Rejonowego i Okręgowego,

•   w zajęciach organizowanych przez Wydział Prawa  i Administracji UW.

11. Udział w lekcjach i konfrontacjach historycznych  organizowanych przez Muzeum Mazowieckie i Muzeum Żydów płockich.

12. Zwiedzanie Sejmu i Senatu: udział w obradach Sejmu RP .

13. Organizowanie wycieczek poznawczych i edukacyjnych.