Fizyka i chemia

Nauczyciele wchodzący w skład zespołu przedmiotowego fizyki i chemii:

  • Anna Siekierska - nauczyciel fizyki - przewodnicząca zespołu.
  • Zofia Florencka - nauczyciel fizyki.
  • Magdalena Morawska - nauczyciel chemii i fizyki.
  • Cyryla Kępczyńska - nauczyciel chemii.