Ogłoszenia i komunikaty

 Redaktor: Wiesław Kopeć

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

nauczyciele historii i języka polskiego zapraszają uczniów gimnazjum i liceum Zespołu Szkół nr 6

do udziału w okolicznościowym konkursie literackim pod nazwą:

„Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia.
Rodzinne wspomnienia walki o Niepodległą i pracy dla Niepodległej”

 

                   

 

Regulamin konkursu:

  1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy literackiej w różnych formach (wspomnienie, kartka z pamiętnika, opowiadanie, reportaż, wywiad itp.), której treścią będą przekazywane z pokolenia na pokolenie rodzinne wspomnienia o osobach lub zdarzeniach związanych z walką o niepodległość lub o obronę odzyskanej niepodległości, a także z pracą dla Niepodległej Ojczyzny (posiadającej jakiś szczególny, wyjątkowy charakter, godny utrwalenia).
  2. Cel konkursu: odzyskanie i zachowanie pamięci historyczno-patriotycznej, promowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku wobec państwa. Kształtowanie dojrzałej postawy patriotycznej poprzez pogłębienie refleksji na temat walki o niepodległość oraz zachęta do dzielenia się refleksją na temat rodzinnych doświadczeń w zmaganiach o wolną Polskę.
  3. Zgłoszenia do udziału w konkursie: u nauczycieli historii i języka polskiego: do 10 października br.
  4. Termin składania prac u nauczycieli historii i języka polskiego: 30 listopada br.
  5. Szczegółowe zasady redakcji tekstu na komputerze: czcionka Times New Roman, wielkość: 12 punktów, interlinia: 1,5, akapity standardowe (ustawiane w Wordzie, a nie wykonywane np. spacją), marginesy standardowe, tekst wyjustowany.
  6. Wielkość pracy: praca zatytułowana o objętości do 3-4 stron formatu A4 zredagowanego wg powyższych zasad.
  7. Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie (nie dopuszcza się prac zespołowych). Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
  8. Praca powinna być podpisana pseudonimem, a w osobnej kopercie powinny zostać dołączone szczegółowe dane personalne i kontaktowe uczestnika konkursu.
  9. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody książkowe oraz oceny celujące z historii, a także innych przedmiotów humanistycznych. Autorzy prac wyróżnionych mogą liczyć na bardzo dobre oceny z przedmiotów humanistycznych: historia, język polski, wiedza o kulturze.
  10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie szkoły lub w okolicznościowej publikacji w postaci czasopisma lub książki.

 

ZAPRASZAMY!