Ogłoszenia i komunikaty

 Redaktor: Wiesław Kopeć

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

nauczyciele historii i języka polskiego zapraszają uczniów gimnazjum i liceum Zespołu Szkół nr 6

do udziału w okolicznościowym konkursie plastycznym

                   

 

Regulamin konkursu:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, nawiązującej tematycznie do rocznicy odzyskania niepodległości. Należy w sposób realistyczny oraz symboliczny przedstawić zmagania Polaków o wolność oraz obronę odzyskanej wolności, a także poprzez dowolne środki artystyczne, alegoryczne, symboliczne, metaforyczne wyrazić entuzjazm z faktu odzyskania wolności i utrzymania jej do naszych czasów albo przedstawić swoje rozumienie niepodległości naszej Ojczyzny.

Zgłoszenia do udziału w konkursie: u nauczycieli historii i języka polskiego: do 10 października br.

Termin składania prac u nauczycieli historii i języka polskiego: 5 listopada br.

Technika wykonania prac: dowolna z wyjątkiem wykorzystania artykułów nietrwałych, sypkich i uniemożliwiających oprawę (np. plastelina). Dozwolony jest kolaż, praca wykonana farbami, ołówkiem, węglem lub techniką komputerową; dopuszcza się też fotografię artystyczną.

Format prac dowolny, ale nie większy niż 100x70 cm.

Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie (nie dopuszcza się prac zespołowych). Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.

Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody książkowe oraz oceny celujące z historii, a także innych przedmiotów humanistycznych. Autorzy prac wyróżnionych mogą liczyć na bardzo dobre oceny z przedmiotów humanistycznych: historia, język polski, wiedza o kulturze.

Wykonane prace znajdą się na okolicznościowej wystawie, która zostanie zorganizowana w naszej szkole.

 

ZAPRASZAMY!