Ogłoszenia i komunikaty

Redaktor: Małgorzata Pawlak

W DNIU 18 WRZEŚNIA 2018 O GODZINIE 17.00 ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA Z WYCHOWAWCAMI

 

Klasa

Wychowawca

Sala

3 GA

p. Małgorzata Belniak

211

3 GB

p. Maria Kulińska

31

1 A

p. Wiesław Kopeć

302

1 B

p. Marta Borzęcka

43

1 D

p. Joanna Grommunt

308

1 E

p. Aleksandra Dyśkiewicz

18

1 F

p. Marek Misiak

305

1 G

p. Elżbieta Gąsecka

20

1 H

p. Izabella Giergielewicz

23

2 A

p. Lilianna Siemiątkowska

16

2 B

p. Iwona Klimowska

21

2 C

p. Katarzyna Brześcińska

304

2 D

p. Krzysztof Filipkowski

26

2 E

p. Cyryla Kępczyńska

209

2 G

p. Joanna Korzybska

22

2 H

p. Agata Janiszewska

28

3 A

p. Zofia Sarnecka

19

3 B

p. Paweł Felczak

310

3 D

p. Anna Stachowicz

17

3 E

p. Jolanta Niedzielska

307

3 F

p. Iwona Wiktorowska

27

3 G

p. Anna Siekierska

213

3 H

p. Marcin Jaroszewski

32