Ogłoszenia i komunikaty

Redaktor: Wiesław Kopeć

NAUCZYCIELE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ZAPRASZAJĄ UCZNIÓW LICEUM DO UDZIAŁU

W OLIMPIADZIE WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM.

 

OTO ADRES INTERNETOWY OLIMPIADY: 60 LAT OLIMPIADY!

 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OLIMPIADY (ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TREŚCI)

 

Uczniowie chętni do udziału w Olimpiadzie proszeni są o zgłaszanie się do Pani Iwony Wiktorowskiej oraz do swoich swoich nauczycieli historii.

 

HARMONOGRAM OLIMPIADY:

31 października 2018 roku - zgłaszanie szkół do udziału w zawodach do Komitetów Okręgowych;

16 listopada 2018 roku - zawody szkolne (rozpoczęcie o godz. 9:00) - W FORMIE TESTU;

do 10 grudnia 2018 roku - przesyłanie prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych oraz protokołów z zawodów szkolnych - do Komitetów Okręgowych; 

26 stycznia 2019 roku - zawody okręgowe (rozpoczęcie o godz. 10:00);

do 28 lutego 2019 roku - przesyłanie do Komitetu Głównego prac uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych i protokołów z zawodów okręgowych

5-6-7 kwietnia 2019 roku - zawody centralne oraz Jubileusz 60-lecia Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym