Ogłoszenia i komunikaty

Redaktor: Wiesław Kopeć

NAUCZYCIELE HISTORII ZAPRASZAJĄ UCZNIÓW LICEUM DO UDZIAŁU

W XLV OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ.

 

OTO TEMATY ETAPU SZKOLNEGO OLIMPIADY:

Starożytność: Nie tylko piramidy – największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej.
Średniowiecze: Geneza i znaczenie miast w średniowiecznej Europie.
Nowożytność: Rokosze i konfederacje w Rzeczypospolitej – między demokracją a anarchią.
Historia XIX w.: Legiony Jana Henryka Dąbrowskiego – dzieje i oceny historiografii.
Historia XX w.: Kampania polska – blaski i cienie działań obronnych w 1939 r.
Historia parlamentaryzmu w Polsce: Rola parlamentaryzmu w procesie odbudowy państwowości polskiej po 1918 r.
Historia regionu: Przemiany polityczne, społeczne i gospodarcze w moim regionie w latach 1944-1956.

Uczniowie chętni do udziału w Olimpiadzie proszeni są o zgłaszanie się do swoich nauczycieli historii.

 

STRONY INTERNETOWE NA TEMAT OLIMPIADY:

OLIMPIADA HISTORYCZNA DLA LICEUM I GIMNAZJUM

OLIMPIADA DLA LICEUM

Polskie Towarzystwo Historyczne