Ogłoszenia i komunikaty

Redaktor: Kopeć Wiesław 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 lutego w wieku 95 lat zmarła

Pani Irena Pisarska

długoletnia, bardzo ceniona nauczycielka biologii i higieny w Jagiellonce, wychowawczyni wielu laureatów olimpiad przedmiotowych.

 

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu przy ul. Kobylińskiego w poniedziałek 27 lutego o godz. 13.00.

 

Rodzinie zmarłej Pani Profesor składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 6.