Zespół Szkół

 Dokumenty - Zespoł Szkół

pdf
 Misja szkoły
pdf

Statut Zespołu Szkół nr 6 w Płocku 

pdf
Plan Promocji Zespołu Szkół nr 6 w Płocku
pdf
Plan Rozwoju Zespołu Szkół nr 6 w Płocku
pdf Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół nr 6 w Płocku
pdf
Koncepcja Pracy Szkoły 2015-2020
pdf
Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespołe Szkół nr 6 w Płocku
pdf
Regulamin Biblioteki w Zespołe Szkół nr 6 w Płocku
pdf Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 6 w Płocku
pdf Zasady przyznawania pomocy finansowej i materialnej z funduszu Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 6 w Płocku
pdf

Regulamin Wycieczek  Szkolnych i załączniki

 
 
 
 
pdf
Szkolny System Bezpieczeństwa
pdf
Regulamin dziennika elektronicznego
pdf
Regulamin dyżurów nauczycieli
pdf
 Regulamin świetlicy
pdf
Zasady przeprowadzania zbiórek finansowych i materialnych
pdf
docx Protokół zbiórki
pdf  docx Wniosek o przyjęcie do Internatu
pdf
Arkusz pracy nauczyciela
xlsx
Arkusz pracy nauczyciela
docx Arkusz pracy nauczyciela
docx Sprawozdanie z realizacji godzin do dyspozycji dyrektora
pdf
Sprawozdanie z realizacji godzin do dyspozycji dyrektora
docx Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej
pdf
Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej
docx Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa ucznia w zajęciach z religii, etyki
pdf
Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa ucznia w zajęciach z religii, etyki
pdf
Klauzula informacyjna Zespołu Szkół Nr 6 w Płocku (dotyczy danych osobowych)