Skład Samorządu

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego LWJ:

1. Natalia Białczak – 2b - przewodniczący 

2. Michał Świgost – 1Gg – zastępca przewodniczącego 

3. Izabela Markiewicz– 2b  – sekretarz

4. Natalia Kowalczyk - 2 g

5.  Aleksandra Cicholc – 1Gc