Skład Samorządu

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19

Przewodnicząca:

- Weronika Podgórska - 2h 

Zastępcy Przewodniczącej:

- Ada Kurnik - 2d

- Zuzanna Jędrzejewska - 2h

- Natalia Kowalczyk - 1g 

Sekretarz:

- Natalia Białczak - 1b