Dyrekcja

dyrektor:

mgr Małgorzata Pawlak

z-ca dyrektora:

mgr Agnieszka Kasprzycka

z-ca dyrektora:

mgr Małgorzata Duch

mgr Marcin Jaroszewski  - koordynator programu Matury Międzynarodowej