Deklaracja dostępności

LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły, 09-402 Płock, ul. 3 Maja4.

Dostępność cyfrowa i dostępność architektoniczna