Wydarzenia

NA STRONIE SZKOŁY PUBLIKUJEMY 131. NUMER "ZESZYTÓW JAGIELLOŃSKICH"

Z TOMIKIEM WIERSZY OLGI WOŹNIAK, UCZENNICY KLASY 2GG

PT. "SEN" ("MY DREAM"). 

Olga Woźniak (ur. 18 września 2003 roku w Łodzi) – młoda autorka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku. Interesuje się literaturą i językiem angielskim. Poezją zaczęła zajmować się w lutym 2019 roku. Jej największym autorytetem, a zarazem osobistą ostoją i wzorem do naśladowania jest Tadeusz Różewicz – wybitny poeta, dramaturg i scenarzysta. Zadebiutowała w czerwcu 2019 roku tomikiem wierszy w „Zeszytach Jagiellońskich. Piśmie Uczniów, Nauczycieli i Przyjaciół LO im. Króla Władysława Jagiełły w Płocku”. Swoją twórczość publikowała także na łamach magazynów literackich „Akant” (wrzesień 2019, luty 2020, marzec 2020) oraz „Bezkres” (lipiec 2020).

Olga Woźniak (born September 18th, 2003 in Łódź) - a young author, student of Władysław Jagiełło Comprehensive School in Płock. Her interests focus on literature and the English language. She has been creating poetry since February 2019. Her greatest authority and, at the same time, personal support and a role model is Tadeusz Różewicz - an outstanding poet, playwright and screenwriter. She had her debut in June 2019 with a book of poems published in "Zeszyty Jagiellońskie. The magazine of Students, Teachers and Friends of King Władysław Jagiełło Comprehensive School in Płock”. She also had  her works published in the literary magazines "Akant" (September 2019, February 2020, March 2020) and "Bezkres" (July 2020).

 

PO RAZ PIERWSZY OLGA PUBLIKOWAŁA W NUMERZE 129 "ZESZYTÓW".