Wydarzenia

 5 lutego br. klasa 2a wzięła udział w wykładach polonistycznych na Uniwersytecie Łódzkim.

 Uczniowie wysłuchali następujących wykładów:

1. Literackie obrazy Łodzi (dr Karolina Kołodziej).

2. Literatura baroku - kicz czy artyzm? (dr Małgorzata Mieszek).

3. Specyfika i dziedzictwo futuryzmu (dr Magdalena Lachman).

 

Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Pani Iwona Wiktorowska i Wiesław Kopeć.