Wydarzenia

NOC INNOWACJI W PŁOCKIM PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNYM 

Dnia 5 października 2019 r. w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym S.A. odbyła się niepowtarzalna Noc Innowacji organizowana w ramach Festiwalu Cyfryzacji.

Podczas wydarzenia położono nacisk na rozwijanie kreatywności, podnoszenie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Inaugurację imprezy stanowiło krótkie przemówienie pana Tomasza Wysockiego, który podkreślił, jak ważne w dzisiejszych czasach jest wspieranie inicjatyw oraz różnorakich przedsięwzięć ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności cyfrowych młodego pokolenia.

Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się, jak ważna jest nauka programowania w nabywaniu uniwersalnych umiejętności, ćwiczeniu logicznego myślenia, nauce współpracy oraz w rozwiązywaniu złożonych problemów.

Uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem brali udział w warsztatach realizowanych w trzech kategoriach:

  1. Warsztaty z budowania robotów LEGO dla dzieci.
  2. Warsztaty z programowania w świecie gier edukacyjnych.
  3. Warsztaty z projektowania grafiki 2D.

Wydarzeniu towarzyszyło także wiele innych dodatkowych atrakcji. W trakcie imprezy miała miejsce prezentacja „Łazika Marsjańskiego” zaprojektowanego przez młodych konstruktorów LO im. Władysława Jagiełły w Płocku.

W ramach realizowanej inicjatywy pokazano uczestnikom, jak dynamicznie zmienia się otaczająca nas rzeczywistość oraz jak dużą rolę odgrywają w niej nowe technologie. Tej Nocy świat innowacji był na wyciągnięcie ręki!