Wydarzenia

Z WIZYTĄ W WODOCIĄGACH PŁOCKICH

4 czerwca br. uczniowie klasy 1D biologiczno-chemicznej gościli w Stacji Uzdatniania Wody w Płocku. 

W trakcie wycieczki uczniowie poznali kolejne etapy procesu technologicznego uzdatniania wody,

zarówno tej pobieranej w Wisły, jak i tej ze studni głębinowych.

Jagiellończycy mieli także możliwość wizyty w akredytowanym Laboratorium

oraz zdobycia informacji na temat metod badań wody po każdym etapie procesu uzdatniania.

Małgorzata Belniak