Wydarzenia

 MIĘDZYSZKOLNY KLUB MYŚLI POLSKIEJ

PRZYPOMINA, ŻE W DNIU 13 MARCA 2019 ROKU

MINĘŁA 106. ROCZNICA ŚMIERCI WALEREGO PRZYBOROWSKIEGO,

 Walery Przyborowski

Walery Przyborowski, źr. pl.wikipedia.org

JEDNEGO Z NAJCIEKAWSZYCH AUTORÓW POWIEŚCI HISTORYCZNYCH DLA MŁODZIEŻY W LITERATURZE POLSKIEJ. 

PAN PROFESOR TOMASZ ZBRZEZNY ZALICZA WALEREGO PRZYBOROWSKIEGO
DO GRONA CZTERECH NAJWAŻNIEJSZYCH PISARZY POLSKICH XIX WIEKU,
OBOK IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, KAROLA SZAJNOCHY I HENRYKA SIENKIEWICZA,
KTÓRYCH TWÓRCZOŚĆ PRZYCZYNIŁA SIĘ DO OCALENIA TOŻSAMOŚCI POLAKÓW W CZASIE ZABORÓW. 

WARTO PRZECZYTAĆ ALBO POSŁUCHAĆ:

O Walerym Przyborowskim w Polskim Radiu

Artykuł w Wikipedii

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Opolska Biblioteka Cyfrowa

Przyborowski w księgarni "merlin.pl"

 

POWIEŚCI WALEREGO PRZYBOROWSKIEGO W ZBIORACH PAŃSTWA ZBRZEZNYCH (33 utwory literackie i jedna praca naukowa/układ chronologiczny):

Król Krak i królewna Wanda. Opowiadanie prehistoryczne, LSW, Warszawa 1959.

Myszy króla Popiela. Opowiadanie prehistoryczne, LSW, Warszawa 1959.

Myszy króla Popiela. Opowiadanie prehistoryczne z winietą okładkową i czterema ilustracjami prof. Stan. Sawiczewskiego, Wyd. trzecie, Nakład Księgarni Św. Wojciecha, Poznań [b.r.]

Lelum — Polelum. Powieść historyczna z X wieku, LSW, Warszawa 1959.

Chrobry. Opowiadanie historyczne z XI wieku, LSW, Warszawa 1959.

Chrobry. [Powieść historyczna dla młodzieży], Nakładem Domu Książki Polskiej, Warszawa [b. r.]

Madejowe łoże. Opowiadanie historyczne z jedenastego stulecia, LSW, Warszawa 960.

Płowce, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2012.

Grunwald, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2013.

Arianie. Powieść historyczna z XVII w. Wydawnictwo „Biblioteki T. S. L.”.

Szwedzi w Warszawie. Ilustracje Mieczysław Majewski, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.

Szwedzi w Warszawie. Powieść historyczna dla młodzieży z 21 ilustracjami Illinicza, Nakład i własność Konstantego Treptego, Warszawa [b. r.]

Rycerz Mora, KAW, Szczecin 1987.

Widmo Ibrahima. Powieść historyczna z czasów Michała Korybuta, Nakładem „Nowego Wydawnictwa”, Warszawa [b. r.]

Namioty wezyra. Powieść historyczna z czasów Jana III, Dom Książki Polskiej, Spółka Akcyjna, Warszawa 1953.

Młody konfederat barski. Powieść historyczna dla młodzieży, Dom Książki Polskiej Spółka Akcyjna, Warszawa 1930.

Racławice. Powieść historyczna dla młodzieży, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2013.

Grom Maciejowicki. Powieść historyczna z r. 1794, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2014.

Oblężenie Warszawy. Powieść historyczna z końca XVIII wieku, „Czytelnik” Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa, Warszawa 1949.

Młodzi gwardziści. Epizod z oblężenia Warszawy przez Prusaków w roku 1794. Opowiadanie historyczne dla młodzieży, Wyd. M. Arcta, Warszawa 1909.

Na San Domingo. Powieść dla młodzieży, LSW, Warszawa 1958.

Było to pod Jeną... Opowiadanie legionisty, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1904.

Jak Prusacy uciekali z Warszawy, Wydawnictwo „Książnica Polska”, Warszawa 1948.

Szwoleżer Stach, LSW, Warszawa 1957.

Bitwa Pod Raszynem. Powieść historyczna dla młodzieży, LSW, Warszawa 1970.

Zdobycie Sandomierza, KAW, Szczecin 1987.

Rycerz bez skazy, KAW, Szczecin 1987.

Pod Stoczkiem. Powieść historyczna z r. 1831, Nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1908.

Olszynka Grochowska. Powieść osnuta na tle 1831 r. Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2013.

Adiutant naczelnego wodza. Powieść z 1831 roku z rysunkami Stanisława Masłowskiego, Nakładem Księgarni Konstantego Treptego, Warszawa [b. r.]

Reduta Woli, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2013.

Krwawa noc. Powieść historyczna XIX wieku, Wydawnictwo CM Braci Wagów, Warszawa 2017.

Wspomnienia ułana z 1863 roku, Muzeum Niepodległości. Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2013.

Przyczyny upadku Polski. Zarys historyczny, Wydawnictwo St. Sadowskiego, Warszawa 1910.

 

UWAGA: KONKURS

KLUB MYŚLI POLSKIEJ ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO I HISTORII

OGŁASZAJĄ KONKURS DLA UCZNIÓW NASZEGO GIMNAZJUM I LICEUM

"WALERY PRZYBOROWSKI W 106. ROCZNICĘ ŚMIERCI".

ZADANIE KONKURSOWE:

1. NALEŻY WYBRAĆ Z POWYŻSZEJ LISTY JEDNĄ KSIĄŻKĘ I PRZECZYTAĆ JĄ.

2. NALEŻY NASTĘPNIE NAPISAĆ TEKST NA TEMAT:

"MOJE REFLEKSJE PO LEKTURZE POWIEŚCI WALEREGO PRZYBOROWSKIEGO"

lub:
"CZY WALERY PRZYBOROWSKI , PISARZ Z CZASÓW ZABORÓW,
MOŻE BYĆ JESZCZE DZIŚ DLA NAS DOBRYM NAUCZYCIELEM HISTORII?"

(praca w redakcji komputerowej, Times New Roman, 12', inter. 1,5/tekst wyjustowany, objętość: do 3 stron)

 

Termin składania prac u nauczycieli j. polskiego i historii: do 15 kwietnia br.

Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami książkowymi w postaci powieści Walerego Przyborowskiego,

a wszystkie prace ocenami z obu przedmiotów.