Wydarzenia

Uczniowie Jagiellonki uczestniczą w programie Deutsch PLUS 

Uczniowie klasy 1G aktywnie uczestniczą w projektach w ramach programu

Deutsch PLUS Instytutu Goethego w Warszawie.

 

24 kwietnia 2020 roku przypadła 100. rocznica urodzin wybitnego Jagiellończyka,

Absolwenta szkoły z roku 1939, Profesora Stanisława Portalskiego.

 W tym trudnym czasie pandemii zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli

do udziału w wirtualnej wycieczce do Teatru Syrena w Warszawie.

2 kwietnia minęła piąta rocznica od momentu, kiedy nasza szkoła otrzymała akredytację do prowadzenia Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej. Otrzymanie autoryzacji poprzedził trzyletni okres przygotowań, zainicjowanych przez ówczesnego Dyrektora Szkoły, Pana Mirosława Piątka, oraz Urząd Miasta Płocka – wyposażenia laboratoriów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zakupu anglojęzycznych pozycji książkowych do biblioteki szkolnej, przygotowania merytorycznego i językowego naszych nauczycieli oraz opracowania i przetłumaczenia dziesiątek dokumentów wymaganych przez Organizację Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization). Udało się! Po wizycie akredytacyjnej otrzymaliśmy zgodę na realizację programu International Baccalaureate Diploma Programme.

 
Grupa Cheerleaders Jagiellonka już po raz drugi przygotowała oraz poprowadziła niezapomniane zabawy  taneczne na balu karnawałowym dla uczniów klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 12  im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej  w Płocku.

Z radością i dumą informujemy, że nasza Szkoła bierze aktywny udział w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ eTwinning.

Grupy uczące się języka włoskiego, pod opieką p. Agnieszki Kasprzyckiej rozpoczęły współpracę z młodzieżą z Włoch.

 5 lutego br. klasa 2a wzięła udział w wykładach polonistycznych na Uniwersytecie Łódzkim.

 Uczniowie wysłuchali następujących wykładów:

1. Literackie obrazy Łodzi (dr Karolina Kołodziej).

2. Literatura baroku - kicz czy artyzm? (dr Małgorzata Mieszek).

3. Specyfika i dziedzictwo futuryzmu (dr Magdalena Lachman).