Sport

17 czerwca 2021 roku przedstawiciele klas IA, IC, ID, IF, IG, IID, IIF, IIG Jagiellonki wzięli udział w szkoleniu wolontariuszy w zakresie pomocy przy organizacji krajowych i międzynarodowych wydarzeń sportowych, które poprowadził dr Kazimierz Waluch, dyrektor Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie. Du Motion to projekt, w którym strona polska współpracuje z organizacjami sportowymi z Chorwacji, Bułgarii, Belgii, Turcji, Włoch i Szwecji. Podczas szkolenia przyszli wolontariusze uzyskali rzeczowe informacje dotyczące zarządzania imprezą sportową i usług logistycznych z nią związanych, zostali także zaproszeni do zaangażowania się w wydarzenia sportowe organizowane przez płocki MOSiR. Oprócz Jagiellończyków w szkoleniu uczestniczyli uczniowie Liceum Mundurowego CN-B Feniks.

Za pomoc w przeprowadzeniu szkolenia serdecznie dziękujemy klasie 2G, a za pomoc w jego organizacji pani wicedyrektor Agnieszce Kasprzyckiej.