Ogłoszenia i komunikaty

Sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej pre-IB DP (1G) dla uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie,  odbędzie się
w środę 7 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w sali 302 w nowym skrzydle szkoły.

Sprawdzian kompetencji językowych trwa 60 minut i składa się z pięciu zadań (dwa zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego i trzy zadania leksykalno-gramatyczne: zadanie wielokrotnego wyboru, transformacje zdań oraz ćwiczenie słowotwórcze).

Kandydaci są zobowiązani do noszenia maseczki przed egzaminem podczas pobytu na korytarzach szkolnych i zachowania reżimu sanitarnego. Należy przynieść ze sobą legitymację szkolną i długopis.

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia.