Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
W DNIU 5 LIPCA 2021 ROKU
 

W dniu 5 lipca 2021 roku (poniedziałek) w sekretariacie Szkoły będą wydawane Świadectwa Dojrzałości. 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu po odbiór świadectw według następującego harmonogramu:

9.00 – klasa 3 A

9.30 – klas 3 B

10.00 – klasa 3 D

10.30 – klasa 3 F

11.00 – klasa 3 G

11.30 – Aneksy do świadectw dojrzałości

12.00 ­- 12.30 – Absolwenci, którzy nie odebrali świadectwa dojrzałości w wyznaczonym terminie.

 

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                              Małgorzata Duch