Ogłoszenia i komunikaty

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej pre-IB DP odbędzie się w poniedziałek 7 czerwca 2021 roku o godz. 15.00. Uczniowie, dla których klasa 1G w naszej szkole jest klasą pierwszego wyboru, będą pisali egzamin w salach 31, 32, 33 i 34 w zabytkowym skrzydle szkoły, pozostali uczniowie (drugi i kolejne wybory) – w auli szkolnej.

Sprawdzian kompetencji językowych trwa 60 minut i składa się z pięciu zadań (dwa zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego i trzy zadania leksykalno-gramatyczne: zadanie wielokrotnego wyboru, transformacje zdań oraz ćwiczenie słowotwórcze)

Kandydaci są zobowiązani do noszenia maseczki przed egzaminem podczas pobytu na korytarzach szkolnych i zachowania reżimu sanitarnego. Należy przynieść ze sobą legitymację szkolną i długopis.

Zapraszamy serdecznie i życzymy powodzenia.