Ogłoszenia i komunikaty

Zaproszenie na międzynarodową symulację obrad ONZ

Konferencję PlocMUN 2020