Ogłoszenia i komunikaty

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy 1 G PRE-IB DP, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu 30 czerwca, odbędzie się we wtorek – 14 lipca 2020 roku o godz. 10.00 w sali 37. 

Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej oraz długopisu i maseczki. 

Sprawdzian trwa 60 minut i jest oceniany w skali 0-45 punktów. 

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie Szkoły 15 lipca 2020 roku o godzinie 15.00.