Ogłoszenia i komunikaty

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy 1 G PRE-IB DP odbędzie się

30 czerwca 2020 o godzinie 10.00, zgodnie z następującym porządkiem: 

Nazwisko kandydata

Numer wejścia do szkoły

Sala egzaminacyjna

Godzina stawienia się na egzamin

Kandydaci z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery B - K

1

(od ulicy)

37

9.30

Kandydaci z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery L - P

1

(od ulicy)

33

9.45

Kandydaci z nazwiskami rozpoczynającymi się na litery R - Ż

2

(od dziedzińca)

aula

9.30

 

Prosimy o zabranie legitymacji szkolnej oraz długopisu i maseczki. 

Sprawdzian trwa 60 minut i jest oceniany w skali 0-45 punktów.

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie Szkoły 6 lipca 2020 roku o godzinie 15.00.