Ogłoszenia i komunikaty
Z przyjemnością informujemy, że na konto Rady Rodziców została przekazana kwota 7.514,80 zł otrzymana w ramach konkursu grantowego pn ,,Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego"
Środki z grantu pozwolą na przystąpienie przez szkołę do programu iSpot - lekcje według metodologii STEAM, co z kolei umożliwi prowadzenie nowoczesnych, interdyscyplinarnych zajęć, podnoszących jakość pracy szkoły i uatrakcyjniających proces dydaktyczny.
Zajęcia będą realizowane na początku w wybranych klasach, by po zakupie większej ilości sprzętu odbywać się dla wszystkich uczniów szkoły.
Będzie to innowacyjny projekt w naszej szkole, zaczerpnięty z fińskiej tradycji edukacyjnej.