Ogłoszenia i komunikaty

W dniu 27 stycznia 2020 o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim
w godzinach 17.00 – 18.00.