Ogłoszenia i komunikaty
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych będą dostępne od wtorku - 4 czerwca 2019 roku - od godz. 9.00 w gablocie szkolnej za pokojem nauczycielskim (w nowym skrzydle szkoły).