Ogłoszenia i komunikaty

Z WIELKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE 4 STYCZNIA 2019 ROKU

PO CIĘŻKIEJ CHOROBIE ZMARŁ DŁUGOLETNI PROFESOR I DYREKTOR NASZEJ SZKOŁY 

- PAN TOMASZ KLICKI.

 

 

BYŁ NIEPRZECENIONYM NAUCZYCIELEM I WYCHOWAWCĄ KILKUDZIESIĘCIU ROCZNIKÓW UCZNIÓW JAGIELLONKI,

DYREKTOREM LICEUM W LATACH 80., ORGANIZATOREM ŻYCIA KULTURALNEGO NA TERENIE SZKOŁY -

PRZEDE WSZYSTKIM SZKOLNEGO TEATRU ORAZ HARCERSTWA.

 

W PROFESORZE KLICKIM ŻEGNAMY DZIŚ ZASŁUŻONEGO PRACOWNIKA ORAZ WIELKIEGO PRZYJACIELA JAGIELLONKI,

CZŁOWIEKA ODDANEGO CAŁYM SERCEM SZKOLE, EDUKACJI, MŁODZIEŻY,

HUMANISTĘ, MIŁOŚNIKA TEATRU, LITERATURY, PO PROSTU KOLEGĘ I PRZYJACIELA.

 

RODZINIE ZMARŁEGO PROFESORA SKŁADAMY WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA.

 

DYREKCJA I RADA PEDAGOGICZNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W PŁOCKU.

 

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ODBĘDĄ SIĘ  W DOMU POGRZEBOWYM W TRZEPOWIE WE WTOREK 8 STYCZNIA O GODZ. 10.00.