Ogłoszenia i komunikaty

KLUB MYŚLI POLSKIEJ W LO IM. WŁ. JAGIEŁŁY

ZAPRASZA NA 123 SPOTKANIE Z CYKLU

"GŁOŚNE CZYTANIE NOCĄ"

W DNIU 16 WRZEŚNIA (CZWARTEK) O GODZ. 19.00 

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY  PRZY UL. TUMSKIEJ 9A.

 CZAS NA OLIMPIADY!

Nauczyciele języka polskiego zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w atrakcyjnych olimpiadach humanistycznych:

52. Olimpiadzie Literatury i Języka polskiego

oraz w 34. Olimpiadzie Filozoficznej.

 1. 52. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego:

Praca pisemna przygotowywana na I etapie zawodów szkolnych powinna mieć formę rozprawki. Zagadnienia umieszczane pod każdym z tematów stanowią wprowadzenie do samodzielnej refleksji, nie stanowią one natomiast gotowego konspektu rozprawy. Kształt pracy zależy nie tylko od indywidualnych dyspozycji piszącego, lecz także od tego, na jakie zagadnienia zwróci on szczególną uwagę. Nie wszystkie zasygnalizowane obszary interpretacyjne (problemy, pytania) muszą zaistnieć w przygotowanej przez uczestnika pracy. Autor sam dokonuje wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie ma przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

           Drodzy Uczniowie!

            Zapraszamy Was serdecznie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 roku. 

Obowiązuje strój galowy. 

Porządek uroczystości:

Sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej pre-IB DP (1G) dla uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie,  odbędzie się
w środę 7 lipca 2021 roku o godz. 10.00 w sali 302 w nowym skrzydle szkoły.

Sprawdzian kompetencji językowych trwa 60 minut i składa się z pięciu zadań (dwa zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego i trzy zadania leksykalno-gramatyczne: zadanie wielokrotnego wyboru, transformacje zdań oraz ćwiczenie słowotwórcze).

OGŁOSZENIE

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
W DNIU 5 LIPCA 2021 ROKU
 

W dniu 5 lipca 2021 roku (poniedziałek) w sekretariacie Szkoły będą wydawane Świadectwa Dojrzałości. 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu po odbiór świadectw według następującego harmonogramu:

KLUB MYŚLI POLSKIEJ W LO IM. WŁ. JAGIEŁŁY

ZAPRASZA NA 122 SPOTKANIE Z CYKLU

"GŁOŚNE CZYTANIE NOCĄ"

W DNIU 10 CZERWCA (CZWARTEK) O GODZ. 19.00 

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY  PRZY UL. TUMSKIEJ 9A.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji sprawdzian kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej pre-IB DP odbędzie się w poniedziałek 7 czerwca 2021 roku o godz. 15.00. Uczniowie, dla których klasa 1G w naszej szkole jest klasą pierwszego wyboru, będą pisali egzamin w salach 31, 32, 33 i 34 w zabytkowym skrzydle szkoły, pozostali uczniowie (drugi i kolejne wybory) – w auli szkolnej.

Sprawdzian kompetencji językowych trwa 60 minut i składa się z pięciu zadań (dwa zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego i trzy zadania leksykalno-gramatyczne: zadanie wielokrotnego wyboru, transformacje zdań oraz ćwiczenie słowotwórcze)

Zapraszamy na spotkania online 29 kwietnia 2021 roku w programie Skype, w których  można wziąć udział korzystając z poniższych linków.

Prezentacja każdej klasy odbędzie się trzykrotnie: o godz. 17.00, 17.30 i  18.00.