Ogłoszenia i komunikaty
Z przyjemnością informujemy, że na konto Rady Rodziców została przekazana kwota 7.514,80 zł otrzymana w ramach konkursu grantowego pn ,,Regranting środków Levi Strauss Foundation na terenie Subregionu Płockiego"
Środki z grantu pozwolą na przystąpienie przez szkołę do programu iSpot - lekcje według metodologii STEAM, co z kolei umożliwi prowadzenie nowoczesnych, interdyscyplinarnych zajęć, podnoszących jakość pracy szkoły i uatrakcyjniających proces dydaktyczny.
Zajęcia będą realizowane na początku w wybranych klasach, by po zakupie większej ilości sprzętu odbywać się dla wszystkich uczniów szkoły.
Będzie to innowacyjny projekt w naszej szkole, zaczerpnięty z fińskiej tradycji edukacyjnej.

Szanowni Nauczyciele i Rodzice, Drodzy Absolwenci! 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

W załączeniu przekazuję rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z materiałami. 

Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniane są wszystkie najważniejsze informacje.

Szkolenie dla Maturzystów LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Władysława Jagiełły w Płocku 

„Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w 2020 roku” 

Drodzy Absolwenci! Szanowni Maturzyści! 

Zapraszam Was serdecznie na spotkanie (platforma TEAMS) dotyczące procedur organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dniach 8-29 czerwca 2020 roku.

Prezentacja

 DZIŚ - 27 MARCA - OBCHODZIMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

Z TEJ OKAZJI JAGIELLOŃSKA FEDERACJA TEATRALNA

SKŁADA OKOLICZNOŚCIOWE ŻYCZENIA LUDZIOM TEATRU,

TAKŻE TEATRU DRAMATYCZNEGO W PŁOCKU:

Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego