Historia Szkoły

Historia szkoły

Okres I: 1906 - 1909                              

Powstanie szkoły związane jest ściśle z wydarzeniami, które miały miejsce w Królestwie Polskim oraz z tymi, które toczyły się na arenie międzynarodowej na początku XX wieku. Rewolucja w Rosji w 1905 roku, strajki, demonstracje na ziemiach polskich były ze sobą integralnie związane. Prawie wszystkie miasta Mazowsza Płockiego objęte zostały strajkiem szkolnym. Także młodzież płocka włączyła się czynnie do walki o wprowadzenie języka polskiego do szkół i urzędów.

"... królem był rzadkiej przystępności,

nielubiącym żadnych powierzchownych ozdób i wytworu.
Od objęcia rządów aż do końca życia
okazywał się zawsze łaskawym i wspaniałym"

Jan Długosz "Historiae Polonicae"

ODZNACZENIA SZKOŁY

Wydawnictwa poświęcone naszej szkole